Per 1 april 2017 is de fiscale behandeling van de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) versoepeld.

Huiseigenaren met een nog lopende KEW kunnen die vanaf 1 april jl. desgewenst voortijdig beëindigen.

De vrijkomende uitkering moet dan wel worden aangewend voor aflossing van de eigenwoningschuld.
Check of het in uw situatie financieel verstandig is om de KEW voortijdig te beëindigen.

Bedenk ook dat bij een KEW het hoogste rendement op dit spaarproduct in de laatste jaren wordt gemaakt: verzekeraars boeken hun
kosten op de eerst ontvangen premiebetalingen af, pas in latere jaren rendeert de volledige inleg.

Overleg het met uw financieel adviseur.